ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน U2T ร่วมกับ อว. ส่วนหน้า กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนการติดตามการดำเนินงาน U2T ด้วยเครื่องมือ SROI (1 ตุลาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน U2T ร่วมกับ อว. ส่วนหน้า กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนการติดตามการดำเนินงาน U2T ด้วยเครื่องมือ SROI ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน U2T ร่วมกับ อว. ส่วนหน้า กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนการติดตามการดำเนินงาน U2T ด้วยเครื่องมือ SROI (1 ตุลาคม 2564)”