รายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ด้วยกลไก อว. ส่วนหน้า

เผยเเพร่เมื่อ 305 เข้าชม

คลิกเพื่อดู e-book สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แบบเต็มจอ คลิก https://online.fliphtml5.com/isffl/jnio/#p=1