ประชุมหารือการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 13 กันยายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 86 เข้าชม

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมหารือการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร