ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 227 เข้าชม

หนังสือต้นเรื่องจาก อว.

คำชี้แจงและใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

หนังสือประชาสัมพันธ์ มรสน.

หนังสือประชาสัมพันธ์ มก.

หนังสือประชาสัมพันธ์ มทร.