ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 25 มกราคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 112 เข้าชม

ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร