ประชุมจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (2 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 156 เข้าชม

ประชุมจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร