ประชุมเชิงปฏิบัติการ “1 ปีความสำเร็จอย่างไร ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้วย อว.ส่วนหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ( 24 มกราคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 86 เข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “1 ปีความสำเร็จอย่างไร ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้วย อว.ส่วนหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร